Reklamační řád

Společnost AR CREDIT s.r.o.

Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice, IČ 25 92 78 41

Tel.: +420 466 773 232

Fax: +420 466 733 460

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tento reklamační řád upravuje postupy podání reklamací ze strany klienta společnosti AR CREDIT s.r.o. za vady a nedostatky při poskytování služeb. Cílem je okamžité reagování na tyto stížnosti a podněty a sjednání nápravy. Každý klient společnosti AR CREDIT má právo na uplatnění reklamace.

1. FORMY PODÁNÍ REKLAMACE

Stížnost či podněty na služby a chování, či vystupování zástupců společnosti AR CREDIT lze podat těmito způsoby:

a) Elektronickou cestou vyplněním a odesláním elektronického formuláře

b) Telefonicky s následným doložením potřebných podkladů

c) Písemnou formou na adresu společnosti uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu

d) Osobním podáním reklamace

2. NÁLEŽITOSTI REKLAMACE

a) Jméno a příjmení klienta (FO), adresa, kontaktní údaje, kam bude odeslána zpráva o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení.

b) Název společnosti (PO), kontaktní osoba, sídlo společnosti, kontaktní údaje, kam bude odeslána zpráva o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení.

c) Obsah stížnosti či podnětu s uvedením údajů nezbytných pro řešení reklamace a popis způsobu, jak byl klient dotčen na svých právech a případný návrh řešení, či nápravy.

d) Přílohy nezbytné k posouzení oprávněnosti stížnosti.

3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Lhůta pro vyřízení reklamace je do 30 pracovních dnů od přijetí reklamace společností AR CREDIT. V uvedené lhůtě bude klientovi oznámen výsledek reklamačního řízení a to písemnou formou v podobě doporučeného dopisu na adresu klienta uvedenou v reklamačním formuláři. V případě, že nelze reklamaci uzavřít do 30 dnů od jejího přijetí, bude o tomto společnost AR CREDIT informovat klienta písemně nebo telefonicky.

Společnost si vyhrazuje právo vyžádat od klienta doplnění reklamace tak, aby bylo umožněno její úspěšné vyřešení. V takovém případě je pozastavena třicetidenní lhůta k vyřízení reklamace a to do doby doručení doplňujících údajů klientem na sídlo společnosti AR CREDIT.

Pokud klient nesouhlasí s rozhodnutím společnosti v reklamované záležitosti, má právo obrátit se do 10 dnů ode dne doručení zprávy o výsledku reklamačního řízení na pracovníka vyřizujícího reklamaci a poté začíná opětovně běžet 30 denní lhůta k jejímu vyřízení.

 

Novinky & aktuality

Jízda na kole bez pojištění zavání finančním průšvihem
Úterý, 11. Červenec 2017

Cyklistická sezóna je v plném proudu a se začínajícími prázdninami vyrazí na kola další tisíce lidí. Cyklisté jsou bohužel jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. Než tedy šlápnete do pedálů, rozhodně byste měli myslet na sjednání vhodných pojištění.

Celý článek...
 
Denní odškodné. Která pojišťovna zaplatí nejvíc za drobné úrazy?
Čtvrtek, 12. Leden 2017

Úrazové pojištění slouží především jako zajištění pro vážné úrazy, které končí trvalými následky s tělesným poškozením vyšším než 10 procent. Součástí pojistek může být ale i krytí drobných úrazů, které se léčí třeba jen několik dnů či týdnů.

Celý článek...