Legislativa

 

Ministerstvo financí  (regulátor)

 

MF

zodpovídá za tvorbu primární legislativy (zákonů).

 

 

Česká národní banka (orgán dohledu)

images 

zodpovídá za sekundární legislativu, tj. za tvorbu prováděcích předpisů - vyhlášek. U těchto právních předpisů je legislativní proces zjednodušen. Návrh je rozeslán do vnějšího připomínkového řízení a po vyhodnocení připomínek ho projednávají pouze příslušné komise LRV ČR. Vyhlášku vydává ČNB.

 

ikona-dokument  Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

(účinnost od 1.1.2010)

ikona-dokument   Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, aktualizované znění

 

ikona-dokument   Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

 

ikona-dokument   Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

  

ikona-dokument   Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

 

ikona-dokument   Vyhláška č. 433/2009 Sb.,o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny

( účinnost od 1.1.2011 )

 

ikona-dokument  Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů

 

ikona-dokument   Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem a o změně některých souvisejících zákonů, aktualizované znění

 

ikona-dokument  Technické směrnice stanovující technické požadavky na projektování, montáž a servis pro zabezpečovací systémy, v oblasti požární ochrany.

Odpovídají současným Českým technickým normám a jsou i ve shodě s připravovanými evropskými normami.

   Úřední sdělení ČNB ze dne 27.8.2010 k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele

  

 

Novinky & aktuality

Pojištění odpovědnosti: pozor na výluku hrubé nedbalosti a další háčky
Pondělí, 23. Říjen 2017

Když člověk způsobí dopravní nehodu při řízení motorového vozidla, hradí se vzniklé škody z jeho povinného ručení. Co když ale někdo způsobí škodu při cyklistice, lyžování nebo jiném rekreačním sportování, při návštěvě známých, na nákupu nebo třeba při provozu domácnosti?

Celý článek...
 
Češi jsou podpojištění
Pondělí, 09. Říjen 2017

Češi vydávají výrazně méně peněz za pojištění majetku, zdraví i života než lidé ve vyspělých evropských státech. Podle finančních poradců je jedním z důvodu skutečnost, že Češi jsou podpojištění a neplatí si ve svých pojistkách dostatečné pojistné krytí.

Celý článek...
 

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení
Telefon
Email
Vaše zpráva